Δημοτικό
Σχολείο
Φέρμων
Ferma
Primary
School
Η Ιεράπετρα


Ierapetra

Το σχολείο The school
Δραστηριότητες Activities
Σωκράτης Comenius Socrates Comenius
Επικοινωνία Contact
 

 Δημοτικό Σχολείο Φέρμων                                                  Ferma Primary SchoolΙ.Κ.Υ.


μ@θητολόγιο: Δωρεάν λογισμικό για δημοτικά σχολεία
daskalos.edu.gr
Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο


online school
magazine

                      Η κατασκευή και συντήρηση αυτού του site χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ στα πλαίσια ενός σχολικού σχεδίου Comenius.
                                                             ©
Δημοτικό Σχολείο Φέρμων 2004  All rights reserved